Nieruchomości

 • - obsługa procesu inwestycyjnego dla inwestycji liniowych i kubaturowych
 • - regulowanie tytułu prawnego do nieruchomości pod inwestycje liniowe (służebność, decyzje, wywłaszczenie)
 • - aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste
 • - zasiedzenie
 • - planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
 • - pozwolenie na budowę
 • - najem, dzierżawa nieruchomości
 • - specustawy
 • - umowy budowlane
← powrót

Energetyka i zasoby naturalne

 • - paliwa ciekłe i ropa
 • - przesył
 • - wytwarzanie energii
 • - umowy przyłączeniowe
 • - poszukiwanie i wydobycie
 • - zapasy obowiązkowe
← powrót

Samorząd i administracja

 • - ustrój samorządu
 • - planowanie przestrzenne
 • - postepowania administracyjne
 • - postępowania sądowo-administracyjne
 • - prawo miejscowe
← powrót

Zamówienia publiczne

 • - opracowanie dokumentacji
 • - reprezentacja przed KIO i w sądzie
 • - pełnomocnik zamawiającego
← powrót

Prawo spółek

 • - obsługa organów
 • - przygotowanie umów, statutów regulaminów
 • - podział, łączenie, przekształcenia, likwidacja spółek
 • - rejestracja spółek
← powrót