Kontakt

Janowski Poręcki Dąbrowska Ignatjew sp.j.

Al. Jerozolimskie 55 lok. 8 00-697 Warszawa tel.:+48 22 696 76 96 do 99 fax:+48 22 622 00 39 e-mail:biuro@jpdi.pl

NIP701-003-06-50 KRS0000386757 REGON 140625119

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego